தமிழ் தலைவ

தமிழ் தலைவ

தமிழ் தலைவ News

ப்ரோ கபடி 2019, ஆட்டம் 70: தமிழ் தலைவாஸை துவம்சம் செய்த பெங்களூரு புல்ஸ் ப்ரோ கபடி 2019, ஆட்டம் 70: தமிழ் தலைவாஸை துவம்சம் செய்த பெங்களூரு புல்ஸ்
ப்ரோ கபடி 2019, ஆட்டம் 70: தமிழ் தலைவாஸை துவம்சம் செய்த பெங்களூரு புல்ஸ்
ப்ரோ கபடி 2019, ஆட்டம் 70: பெங்களூரு புல்ஸ் vs தமிழ் தலைவாஸ், முன்னோட்டம் மற்றும் உத்தேச 7 ப்ரோ கபடி 2019, ஆட்டம் 70: பெங்களூரு புல்ஸ் vs தமிழ் தலைவாஸ், முன்னோட்டம் மற்றும் உத்தேச 7
ப்ரோ கபடி 2019, ஆட்டம் 70: பெங்களூரு புல்ஸ் vs தமிழ் தலைவாஸ், முன்னோட்டம் மற்றும் உத்தேச 7
பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் தமிழ் தலைவாஸ் தோல்வி பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் தமிழ் தலைவாஸ் தோல்வி
பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் தமிழ் தலைவாஸ் தோல்வி
ப்ரோ கபடி 2019, ஆட்டம் 64: தமிழ் தலைவாஸ் vs பெங்கால் வாரியர்ஸ், முன்னோட்டம், உத்தேச‌ ஆரம்ப 7 ப்ரோ கபடி 2019, ஆட்டம் 64: தமிழ் தலைவாஸ் vs பெங்கால் வாரியர்ஸ், முன்னோட்டம், உத்தேச‌ ஆரம்ப 7
ப்ரோ கபடி 2019, ஆட்டம் 64: தமிழ் தலைவாஸ் vs பெங்கால் வாரியர்ஸ், முன்னோட்டம், உத்தேச‌ ஆரம்ப 7
ப்ரோ கபடி 2019: சென்னை களத்தில் அசத்திய 3 இளம் வீரர்கள் ப்ரோ கபடி 2019: சென்னை களத்தில் அசத்திய 3 இளம் வீரர்கள்
ப்ரோ கபடி 2019: சென்னை களத்தில் அசத்திய 3 இளம் வீரர்கள்

தமிழ் தலைவ Videos

Pro Kabaddi League's Rise to Glory and the Business Behind the Sport
video poster
35:39
Pro Kabaddi League's Rise to Glory and the Business Behind the Sport
Pro Kabaddi 2022: Pawan Sehrawat on cricketers as motivation, life as PKL's costliest player & more
video poster
6:27
Pro Kabaddi 2022: Pawan Sehrawat on cricketers as motivation, life as PKL's costliest player & more
Pro Kabaddi Highlights 2019: Tamil Thalaivas VS U Mumba | 30 September
video poster
0:29
Pro Kabaddi Highlights 2019: Tamil Thalaivas VS U Mumba | 30 September
Pro Kabaddi Highlights 2019: U.P. Yoddha VS Tamil Thalaivas | 21 September
video poster
0:29
Pro Kabaddi Highlights 2019: U.P. Yoddha VS Tamil Thalaivas | 21 September
Pro Kabaddi Highlights 2019: Tamil Thalaivas VS Puneri Paltan | 18 September
video poster
0:29
Pro Kabaddi Highlights 2019: Tamil Thalaivas VS Puneri Paltan | 18 September