ஐசிசி கிரிக்கெட் உலகக் கோப்பை 2019 அதிக விக்கெட்டுகள்

PLAYER TEAM MAT INN WKTs OV MAID RUNS 5WKTs 4WKTs ECO AVG SR BBI BBM
1 Bilal Khan OMN 38 35 76 298.4 22 1419 3 3 4.75 18.67 23.58 5/31 5/31
2 Sandeep Lamichhane NEP 31 30 72 282 18 1142 1 3 4.05 15.86 23.50 6/16 6/16
3 Saurabh Netravalkar USA 35 33 58 290.3 34 1201 2 1 4.13 20.71 30.05 5/32 5/32
4 Karan KC NEP 30 29 50 201.5 15 1078 2 3 5.34 21.56 24.22 5/33 5/33
5 MRJ Watt SCO 32 26 47 223.4 25 851 1 2 3.80 18.11 28.55 5/33 5/33
6 Zeeshan Maqsood OMN 37 34 47 270.5 17 1107 0 3 4.09 23.55 34.57 4/15 4/15
7 Junaid Siddique UAE 30 28 43 215.4 16 1094 0 1 5.07 25.44 30.09 4/23 4/23
8 R Trumpelmann NAM 29 24 43 174.5 15 906 1 1 5.18 21.07 24.40 5/30 5/30
9 Bernard Scholtz NAM 36 30 41 224.5 31 845 1 1 3.76 20.61 32.90 5/22 5/22
10 Khawar Ali OMN 36 33 41 255.1 6 1211 1 1 4.75 29.54 37.34 5/15 5/15
* Updated till the last completed match