ஐசிசி கிரிக்கெட் உலகக் கோப்பை 2019 அதிக விக்கெட்டுகள்

30 May 2019 - 14 Jul 2019

ஐசிசி கிரிக்கெட் உலகக் கோப்பை 2019 Schedule

View All
https://www.sportskeeda.com/live-cricket-score/nepal-vs-united-arab-emirates-match-140-16-march-2023
team-flag
UAE
310/6
(50 ov)
vs
269/6
(44 ov)
team-flag
NEP
https://www.sportskeeda.com/live-cricket-score/papua-new-guinea-vs-united-arab-emirates-match-139-15-march-2023
team-flag
PNG
234/7
(50 ov)
vs
236/4
(38.4 ov)
team-flag
UAE
https://www.sportskeeda.com/live-cricket-score/nepal-vs-papua-new-guinea-match-138-13-march-2023
team-flag
PNG
95/10
(32 ov)
vs
100/1
(7.4 ov)
team-flag
NEP
https://www.sportskeeda.com/live-cricket-score/nepal-vs-united-arab-emirates-match-137-12-march-2023
team-flag
NEP
248/10
(49.2 ov)
vs
71/10
(22.5 ov)
team-flag
UAE
https://www.sportskeeda.com/live-cricket-score/united-arab-emirates-vs-papua-new-guinea-match-136-10-march-2023
team-flag
PNG
246/9
(50 ov)
vs
190/10
(42.2 ov)
team-flag
UAE
speaker
Stats data is not available
App download animated image Get the free App now