ஐசிசி கிரிக்கெட் உலகக் கோப்பை 2019 புள்ளிவிவரங்கள்

PLAYER TEAM MAT INN RUNS AVG SR 4s 6s 100s 50s NO HS
1 Assad Vala PNG 36 36 1290 36.86 70.38 98 22 1 6 1 104
2 MD Patel USA 35 34 1215 37.97 80.46 92 19 2 8 2 130
3 Aaron Jones USA 31 30 1172 43.41 72.89 80 21 1 8 3 123
4 Jatinder Singh OMN 39 35 1098 32.29 77.93 118 20 3 6 1 118
5 Gerhard Erasmus NAM 35 29 1088 40.30 78.61 82 21 1 9 2 121
6 CS MacLeod SCO 27 26 1051 42.04 75.83 106 13 2 7 1 133
7 KJ Coetzer SCO 35 30 989 36.63 72.35 118 10 1 7 3 108
8 Zeeshan Maqsood OMN 37 33 969 33.41 70.42 76 19 2 5 4 109
9 Aasif Sheikh NEP 30 26 899 37.46 82.55 99 11 1 6 2 110
10 RD Berrington SCO 32 26 873 39.68 78.79 49 28 2 5 4 114
Updated till the last completed match