ரோமன் ரெய்ங்ஸ்

ரோமன் ரெய்ங்ஸ்

ரோமன் ரெய்ங்ஸ் News

WWE மல்யுத்த வீரர்கள் தங்களது ஸ்கிரிப்டை மறந்த தருணங்கள்!!! WWE மல்யுத்த வீரர்கள் தங்களது ஸ்கிரிப்டை மறந்த தருணங்கள்!!!
WWE மல்யுத்த வீரர்கள் தங்களது ஸ்கிரிப்டை மறந்த தருணங்கள்!!!
WWE வதந்திகள் : ரோமன் ரெய்ங்ஸ் ரெஸ்லிங் போட்டியில் தனது எதிர்காலத்தை பற்றி முக்கிய முடிவை எடுப்பாரா!!! WWE வதந்திகள் : ரோமன் ரெய்ங்ஸ் ரெஸ்லிங் போட்டியில் தனது எதிர்காலத்தை பற்றி முக்கிய முடிவை எடுப்பாரா!!!
WWE வதந்திகள் : ரோமன் ரெய்ங்ஸ் ரெஸ்லிங் போட்டியில் தனது எதிர்காலத்தை பற்றி முக்கிய முடிவை எடுப்பாரா!!!
WWE பாஸ்ட்லேன் 2019: நாம் தெரிந்துகொண்ட 5 முக்கிய நிகழ்வுகள் WWE பாஸ்ட்லேன் 2019: நாம் தெரிந்துகொண்ட 5 முக்கிய நிகழ்வுகள்
WWE பாஸ்ட்லேன் 2019: நாம் தெரிந்துகொண்ட 5 முக்கிய நிகழ்வுகள்
டபுள்யூ டபுள்யூ ஈ உலகம் ரோமன் ரைன்ஸ் இல்லாமல் தவிக்க போவதற்கான மூன்று முக்கிய காரணங்கள் டபுள்யூ டபுள்யூ ஈ உலகம் ரோமன் ரைன்ஸ் இல்லாமல் தவிக்க போவதற்கான மூன்று முக்கிய காரணங்கள்
டபுள்யூ டபுள்யூ ஈ உலகம் ரோமன் ரைன்ஸ் இல்லாமல் தவிக்க போவதற்கான மூன்று முக்கிய காரணங்கள்

ரோமன் ரெய்ங்ஸ் Videos

The Blue Meanie Isn't Surprised His Old Boss Paul Heyman Is Still On Top In WWE, Remembers ECW Days
video poster
12:31
The Blue Meanie Isn't Surprised His Old Boss Paul Heyman Is Still On Top In WWE, Remembers ECW Days
10 Times WWE Superstars Saved Their Opponents From Serious Injury
video poster
9:09
10 Times WWE Superstars Saved Their Opponents From Serious Injury
5 times fans threw objects at WWE Superstars
video poster
4:55
5 times fans threw objects at WWE Superstars
5 best WWE booking decisions in 2021 so far
video poster
7:10
5 best WWE booking decisions in 2021 so far
Kofi Kingston, Xavier Woods & others react to Big E winning Money in the Bank | WWE News Roundup
video poster
9:40
Kofi Kingston, Xavier Woods & others react to Big E winning Money in the Bank | WWE News Roundup

FAQs

The real name of WWE Superstar Roman Reigns is Leati Joseph "Joe" Anoaʻi
Reportedly, Roman Reigns makes around $5 Million in WWE.  
Roman Reigns' theme song Head of the Table is created by CFO$.
Roman Reigns had Leukemia.
The size of Roman Reigns' biceps is about 20 inches.
Roman Reigns is billed at 6 ft 3 in (191 cm) in WWE. 
App download animated image Get the free App now